Årsmøte 4. april kl 20

ÅRSMØTE FANA KARATE KLUBB 2019, kl 20

Sted:  Klubbens lokaler på Kokstad.

SAKSLISTE

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
  protokollen
  4. Årsberetning
  5. Regnskap m/revisjonsberetning 2018
  6. Rapport fra Kontrollkomiteen til årsmøtet 2018
  7. Innkomne forslag og saker (Frist for enkeltmedlemmer som ønsker å
  komme med forslag eller saker til årsmøtet: 21. Mars)

Fint med tilbakemelding om hvem som har anledning til å delta, så fikser vi enkel bevertning.

Vi ser frem til nok et effektivt og godt årsmøte hvor så mange som mulig sentrale ressurspersoner/medlemmer prioriterer fremmøte i en hektisk hverdag, fordi dere ønsker å vise at dere brenner for å utgjøre en forskjell for Klubben i ditt hjerte.

Vel møtt til hver og en.

 

Fana Karateklubb

 1. mars 2019