Årsmøte 4. april kl 20

ÅRSMØTE FANA KARATE KLUBB 2019, kl 20 Sted:  Klubbens lokaler på Kokstad. SAKSLISTE Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Årsberetning 5. Regnskap m/revisjonsberetning 2018…